Voditeljica Katedre:
 
Članovi Katedre:

Katedra za međunarodnu ekonomiju i razvoj objedinjuje dva značajna područja rada:

Međunarodna ekonomija – analizira globalne trendove ekonomije i turizma na turbulentnom, dinamičkom tržištu XXI. stoljeća. Posebno područje interesa je uloga Hrvatske kao članice Europske unije i međunarodnog okruženja.

Razvoj – analizira kvalitativni odgovor Hrvatske (makro razina) i suvremenih hrvatskih poduzeća (ekonomskih i hotelsko-turističkih poduzeća) na izazove konkurentske utakmice XXI. stoljeća.

Katedra se aktivno uključuje u sve aktivnosti Fakulteta. Njene se primarne aktivnosti vezuju za nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti članova. Nastavna aktivnost se očituje u izvršenju nastavnih obveza na redovitom i izvanrednom (Opatija i SC Zabok) preddiplomskom i diplomskom studiju te na specijalističkim i poslijediplomskim (doktorskim) studijima. Članovi objavljuju znanstvene i stručne radove te sudjeluju na znanstvenim i stručnim konferencijama u zemlji i inozemstvu, a svoja znanstvena istraživanjima provode i u okviru različitih znanstvenih projekata. Članovi Katedre također aktivno sudjeluju u stručnim i europskim projektima Fakulteta.

Važnost Katedre proizlazi iz područja djelovanja. Sinergijski povezuje dva ključna područja interesa međunarodnu ekonomiju i razvoj. Rezultati istraživanja članova Katedre trebaju doprinijeti kvalitativnom odgovoru Hrvatske na dinamiku međunarodne ekonomije u funkciji ostvarenja razvoja. Ostvarenje razvoja temelji se na kvalitativnoj preobrazbi svih segmenata poslovanja i afirmacije sustava vrijednosti temeljenog na znanju (društvo znanja) u funkciji ostvarenja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, turizma i pojedinačnih poslovnih subjekata.

Koncepcija razvoja kao temeljni dokument mora objediniti sve potencijalne strategije (strategija istraživanja i razvoja, strategija proizvodnje, marketinška strategija, strategija upravljanja ljudskim resursima i financijska strategija) u  cilju kvalitativne transformacije poslovanja. Upravo zato Katedra treba težiti interakciji s ostalim katedrama unutar i izvan Zavoda za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju u cilju obrazovanja budućih menadžera i implementaciju njihovih znanja i kompetencija u praksu.