Voditeljica katedre:
 

Članovi Katedre:

 
 

Katedra za poslovne strane jezike obuhvaća nastavnu, stručnu i znanstvenu djelatnost. Sudjeluje u izvođenju studijskih programa svih smjerova Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Nastavne aktivnosti vrše se u okviru preddiplomskog, diplomskog i stručnog studija.

Cilj kolegija koji se izučavaju u okviru Katedre je osposobljavanje studenata za usmenu i pismenu komunikaciju na stranim jezicima, kako bi stečena znanja i vještine mogli primijeniti u različitim društvenim i profesionalnim situacijama vezanim za turizam i ugostiteljstvo.

Uz engleski, njemački, talijanski i francuski jezik, u doglednoj budućnosti se predviđa uvođenje ruskog, japanskog i kineskog jezika kao izbornog predmeta na početnoj razini. 

Katedra za poslovne strane jezike oduvijek je nastojala pratiti najnovija dostignuća na području metodologije poučavanja stranih jezika, s posebnim osvrtom na specifičnosti jezika struke, te implementirati ta dostignuća u nove nastavne programe. Vodeći računa o inovacijama u procesu učenja i poučavanja, nastavnici stranih jezika uz korištenje suvremenih nastavnih pristupa i sredstava, unatoč malom fondu sati, uspijevaju motivirati  studente i  osposobiti ih za komunikaciju u ugostiteljstvu i turizmu. Fakultet  je opremljen umreženim osobnim računalima koji studentima omogućavaju interakcijsko učenje stranih jezika. U tu svrhu izrađeni su nastavni materijali koji su studentima, uz korištenje programa „distance learning“ (učenje na daljinu), dostupni na internetu.

U okviru Katedre za strane jezike organizirana su studijska putovanja u Njemačku i Italiju, kako bi se studenti mogli upoznati s elementima kulture i civilizacije zemalja čije jezike uče.

Uz aktivnosti vezane uz nastavu, članice Katedre znanstveno i stručno se usavršavaju, te su pored brojnih udžbenika, napisale velik broj znanstvenih i stručnih radovi koji su objavljeni u domaćim i međunarodnim publikacijama. Surađuju kao autorice ili suautorice u domaćim i stranim znanstvenim i stručnim časopisima. Aktivno su sudjelovale na velikom broju domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, te recenzirale brojne radove domaćih i stranih autora.