Voditeljica katedre:
 

Članovi Katedre:

 

U okviru Katedre izučavaju se sljedeća tematska područja/kolegiji:

- Hrvatska kao turistička destinacija
- Turističke destinacije u Hrvatskoj
- Kulturno-povijesna baština Hrvatske
- Kulturno-povijesna znamenitosti Hrvatske
- Glagoljski spomenici u turističkim itinerarima Hrvatske

Primarne aktivnosti Katedre vezuju se za nastavnu djelatnost članova. Znanstvene i stručne aktivnosti, te znanstveno i stručno usavršavanje i napredovanje realiziraju se u okviru Katedre za strane jezike, kojoj svi članovi ove Katedre pripadaju. U okviru Katedre za kulturno-povijesnu baštinu slušaju se izborni kolegiji Hrvatska kao turistička destinacija, Kulturno-povijesna baština Hrvatske, Turističke destinacije Hrvatske, Kulturno-povijesne znamenitosti Hrvatske i Glagoljski spomenici u turističkim itinerarima. Hrvatska kao turistička destinacija i Kulturno-povijesna baština Hrvatske slušaju se u petom semestru preddiplomskog sveučilišnog studija, Glagoljski spomenici u turističkim itinerarima u sedmom semestru preddiplomskog sveučilišnog studija, a Turističke destinacije Hrvatske i Kulturno-povijesne znamenitosti Hrvatske u petom semestru stručnog studija. 

Na svim kolegijima, osim na kolegiju Glagoljski spomenici u turističkim itinerarima, nastava se odvija na stranim jezicima: engleskom, njemačkom, talijanskom i francuskom.

Važnost Katedre proizlazi iz značaja kulturno-povijesne baštine kao jednog od temeljnih resursa u razvoju turizma. Cilj kolegija koji se izučavaju u okviru ove Katedre je upoznavanje Hrvatske kao turističke destinacije i prezentacija njene kulturno-povijesne baštine na engleskom, njemačkom, talijanskom i francuskom jeziku.