Voditeljica katedre:
 

Članovi Katedre:

 
 

Nastavna aktivnost obuhvaća nastavne obveze članova Katedre na redovitom studiju (sveučilišni preddiplomski studij i stručni studij) u Opatiji i izvanrednom studiju (prediplomski i stručni studij) u Opatiji i Zaboku.

Znanstvena aktivnost temelji se na sudjelovanju članova Katedre u znanstveno-istraživačkim projektima, objavljivanju znanstvenih i stručnih radova, aktivnom sudjelovanju na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima, kao i objavljivanju sveučilišnog udžbenika. 

Važnost Katedre proizlazi iz samog područja djelovanja. U sklopu kolegija na Katedri povezana su sva ključna područja relevantna za primjenu informatike u svakodnevnom poslovanju budućih turističkih djelatnika (sada studenata). Rezultati istraživanja članova Katedre trebaju doprinijeti kvalitativnom odgovoru Hrvatske na sve brže tehnološke promijene koje diktira razvoj. Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji predstavlja ključni proces i preduvjet kvalitativnih promjena svih segmenata poslovanja i afirmacije sustava vrijednosti temeljenog na znanju (društvo znanja) u funkciji ostvarenja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, turizma i pojedinačnih gospodarskih poduzeća. Katedra treba težiti interakciji s ostalim Katedrama unutar i izvan Zavoda u cilju kvalitetnijeg obrazovanja budućih menadžera i implementaciji u praksu.