Predstojnik Zavoda:

 

U sastavu Zavoda djeluje šest katedri:

  • Katedra za logistiku i turističke resurse
  • Katedra za informatiku
  • Katedra za kulturno-povijesnu baštinu
  • Katedra za poslovno komuniciranje
  • Katedra za poslovne strane jezike i
  • Katedra za hranu i prehranu.

 

Multidisciplinarna i interdisciplinarna struktura Zavoda koja je vidljiva kroz Katedre i sve članove Zavoda ukazuje na njegovu važnost u obogaćivanju područja turizma kroz znanstvena  istraživanja, nastavne  sadržaje, stručnu aktivnost i rad sa studentima.

Zavod  obuhvaća  aktivnosti  na  izučavanju i podučavanju stranih jezika, poslovnog komuniciranja, kulturno – povijesnu baštinu, hranu i prehranu, informatiku i informatičko praćenje poslovnih procesa, geografsku osnovu i ekološke resurse turizma, logističke procese u turizmu, promet kao temelj svih turističkih aktivnosti, te pravnu osnovu turističke djelatnosti.  

Zavod  teži sva ova međusobno vrlo različita područja, ali za turizam vrlo važna, povezati u cjelinu s ciljem kvalitetnog i tržišno prihvatljivog proizvoda turističke destinacije.