Voditeljica katedre:
 

Ema Petaković, asistentica

Aktivnosti Katedre primarno su vezane uz nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti članova. U okviru svojih istraživačkih i znanstvenih interesa članovi Katedre sudjelovali su u realizaciji  dva znanstvena projekta MZOŠ-a - Upravljanje poslovnim rezultatom hotelske industrije Hrvatske (šifra 0116001) i Modeli i standardi kvalitete i poslovne izvrsnosti za hotelsku industriju (šifra projekta 116-1162459-2458) te dva projekta FMTU uz potporu Sveučilišta u Rijeci - Apsentizam i produktivnost rada u hotelskoj industriji šifra projekta  ZP UNIRI 3/16) i Glamping – čimbenik kvalitete kampova (šifra projekta  (ZP UNIRI 5/17).