Voditeljica katedre:
 
Članovi Katedre:

 

 

Opis djelokruga rada, osnovne aktivnosti i sl.:

Katedra za javne financije za svoj osnovni cilj djelovanja obavlja znanstvena i stručna istraživanja u pogledu u učinkovitosti, održivosti i odgovornosti javnog sektora, kako bi rezultate istraživanja prezentirala javnim i privatnim donosiocima politika. Za postizanje takvih ciljeva, provode se analize ekonomskih trendova i politika na javni sektor. Osim toga istražuje utjecaj fiskalne politike na gospodarstvo, turizam, jedinice lokalne samouprave, te također i način financiranja pametnih gradova. Njene primarne aktivnosti se vezuju za nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti članova. Za postizanje ciljeva, članovi katedre se dodatno usavršavaju u zemlji i inozemstvu te objavljuju znanstvene radove u visoko rangiranim časopisima. Stoga glavna područja djelovanja su javne financije, financiranje zaštite okoliša, usporedba drugih fiskalnih sustava, financiranje pametnih gradova i ostalo.

Članovi Katedre za javne financije sudjeluju u realizaciji sljedećih predmeta, kako slijedi:

Preddiplomski  studij
  • Javne financije
  • Financiranje zaštite okoliša
  • Oporezivanje poduzeća
Diplomski studij
  • Komparativni fiskalni sustavi
Poslijediplomski doktorski studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"
  • Porezi i poslovna strategija
Erasmus
  • Public Finance
  • Comparative Fiscal Systems