Voditelj Katedre:
 
Članovi Katedre:
 

Opis djelokruga rada, osnovne aktivnosti i sl.:

Članovi katedre za financije djeluju u znanstvenom i nastavnom radu u području financijskog menadžmenta, financijske efikasnosti razvojnog programa, cost benefit analize, monetarna ekonomija, financijskih tržišta i institucija, menadžmenta rizika, upravljanja financijama korporacije te međunarodnog projektnog financiranja. Znanstvena aktivnost članova Katedre ogleda se kroz aktivno sudjelovanje, u ulozi voditelja i članova istraživačkih timova, na znanstvenim projektima Sveučilišta u Rijeci, te aktivnim sudjelovanjem u stručnim projektima čiji je nositelj fakultet. 

Temeljni cilj katedre je osigurati specifične kompetencije iz područja financija na svim razinama kvalifikacija za koje se obrazuju studenti Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija. Misija katedre je pružiti teoretska znanja iz područja financija, razviti specifične vještine upravljanja financijama te u konačnici osposobiti studente za samostalno i odgovorno upravljanje te odlučivanje u praksi.

U realizaciji nastavnih aktivnosti na katedri se redovito angažiraju stručnjaci iz prakse koji studentima demonstriraju praktičnu primjenu financija u realnom sektoru. Članovi Katedre za financije sudjeluju u realizaciji sljedećih predmeta, kako slijedi:

Preddiplomski studij
  • Financijski menadžment
  • Financijska efikasnost programa
  • Cost benefit analiza
  • Monetarna ekonomija
Diplomski studij
  • Menadžment rizika
  • Financijska tržišta i institucije
Poslijediplomski doktorski studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"
  • Upravljanje financijama korporacije
Poslijediplomski doktorski studij "Menadžment održivog razvoja"
  • Međunarodno projektno financiranje