Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti uređeno je Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine", broj 46/22).

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, imenovanje povjerljive osobe i njezinog zamjenika na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu uređen je Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti:

Danijela Muždeka, mag.oec. (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; 051/294-706)

Zamjenik povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti:

Martina Jošavac mag. informatol. (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; 051/294-751)

Prijavitelj nepravilnosti prijavu može podnijeti:

  • u pisanom obliku neposredno ili putem pošte na adresu: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Primorska 46, Naselje Ika, 51410 Opatija
  • putem elektroničke pošte na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • telefonom na broj: (051) 294-706 ili osobno na zapisnik, prema unaprijed dogovorenom terminu dolaska

 

Dokumenti: