Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu jedan je od partnera na projektu ReCeZa „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva“, ukupne vrijednosti 66.693.287,89 kn, koji se u stopostotnom iznosu sufinancira iz Europskog socijalnog fonda.  Srednja škola Zabok, kao nositelj projekta, zajedno s 11 partnera, od kojih je jedan i Fakultet, surađivati će u cilju ostvarivanja zacrtanih projektnih aktivnosti:

  • formalno strukovno obrazovanje prilagođeno potrebama tržišta rada kroz 4 nova programa (pomoćni ugostitelj, tehničar za ugostiteljstvo, organizator poslovanja u ugostiteljstvu i organizator poslovanja u turističkoj destinaciji);
  • formalno obrazovanje odraslih koji žele mijenjati zanimanje ovisno o potrebama i prilikama koje im se pružaju;
  • neformalno obrazovanje kroz niz specijaliziranih programa za usavršavanje djelatnika – kroz projekt će biti razvijeno 10 novih individualnih programa;
  • unaprjeđenje kompetencija nastavnika i mentora – projektom će biti obuhvaćeno 100 nastavnika i mentora koji će sudjelovati u 20 edukativnih modula, a sa svrhom jačanja vlastitih kapaciteta za pružanje visokokvalitetnog obrazovanja ciljnim skupinama;
  • kroz Centar inovacija i razvoja će se oformiti hub poslovnih susreta, komunikacije i ideja za sve aktere u turizmu – projektom će se kreirati digitalna platforma u suradnji sa svim projektnim partnerima koja će omogućiti nabavu i prodaju domaćih proizvoda (tzv. burza domaćih proizvoda);
  • profesionalno usmjeravanje – provodit će se kroz Centar za karijere u ugostiteljstvu i turizmu kojemu je cilj profesionalna orijentacija učenika završnih razreda i polaznika edukacija te povezivanje ovih korisnika sa poslodavcima i visokim učilištima koja nude nadgradnju njihovom školovanju.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Sveučilišta u Rijeci, Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

receza