Ministarstvo znanosti i obrazovanja dovršilo je izradu dokumenta pod nazivom „Zagreb Call for Action on Brain Circulation 2020“.

Ovaj dokument nastao je kao rezultat hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije u prvoj polovici 2020. godine te se u njemu adresira „cirkulacija mozgova“,  odnosno poticanje i jačanje mobilnosti visokokvalificiranog kadra, kao jedan od prioriteta za koje se Ministarstvo znanosti i obrazovanja tijekom razdoblja predsjedanja zalagalo i koji je na adekvatne načine adresiralo i u području znanosti i istraživanja i u području obrazovanja. Cilj je ovoga dokumenta, a koji Vam dostavljamo na znanje u privitku, objediniti sve dosadašnje napore i predložiti na nacionalnoj i EU razini konkretne mjere za poticanje pravedne mobilnosti istraživača i ublažavanje odljeva mozgova u određenim državama i regijama Europske unije.

Na izradi dokumenta su sudjelovali brojni nacionalni stručnjaci te predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, a isti također sadrži i inpute nekoliko rasprava održanih u sklopu sastanaka raznih radnih skupina i tijela Europske unije, kao i priloge drugih država članica Europske unije.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja nastavit će i u budućem razdoblju s radom na temi „cirkulacije mozgova“, s naglaskom na poboljšanju uvjeta mobilnosti istraživača u Republici Hrvatskoj.  Također, kroz nacionalne aktivnosti koje ćemo u tom području poduzimati u budućem razdoblju svakako računamo i na Vaš interes i Vaše cijenjene inpute te Vas stoga molimo da priloženi dokument proslijedite svima ostalima zainteresiranim dionicima, kao i da ga objavite na web stranicama Vaših ustanova kako bi informacije sadržane u istom došle do što većeg broja dionika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Dokument „Zagreb Call for Action on Brain Circulation 2020“ također možete pronaći na poveznici https://mzo.gov.hr/vijesti/zagreb-call-for-action-on-brain-circulation-2020/3836