Svečana promocija sveučilišnih specijalista, magistara ekonomije, sveučilišnih prvostupnika ekonomije i stručnih prvostupnika ekonomije koji su studij završili u 2018./2019. akademskoj godini održat će se u Opatiji i u Zaboku u sljedećim terminima: 

 

Zabok - 09. 12. 2019. - Terme Tuhelj - Tuheljske Toplice - raspored studenata

Opatija - 16. 12. 2019. - Amadria Park Hotel Royal - Opatija - raspored studenata

Službeni fotograf promocija u Opatiji i Tuhelju je Foto Kurti.
Fotografije nastale za vrijeme, neposredno prije i poslije promocije koristit će se za potrebe promocije događaja NA WEB STRANICAMA FAKULTETA a sve u razumnom obujmu.
Također, fotografije s promocije će biti moguće pregledati i naručiti u periodu od 90 dana nakon promocije na adresama studija: 
FOTO KURTI - UŽARSKA 20 I TRG RIJEČKIH OLIMPIJACA 10 RIJEKA te M. TITA 75, OPATIJA, i www.fotokurti.com nakon čega će biti izbrisane.