Uspjeh drugog ciklusa studentskih projekata angažirani su projektni timovi potvrdili javnom prezentacijom ostvarenih rezultata projekata (22.5.2019.), kojima su pokrili čitav spektar istraživačkih interesa.

Za ostvarenje postavljenih ciljeva studentski timovi će primiti novčanu nagradu od 1.500,00 kuna, a informacija o vođenju/sudjelovanju u projektu biti će im upisana u Dopunsku ispravu o studiju na osnovu dobivene pohvalnice.

 

Šarolikost interesa projektni su timovi demonstrirali zanimljivim temama poput: Rizično financijsko ponašanje studenata Sveučilišta u Rijeci: sklonost kockanju, Strategije odgovora menadžmenta na negativne online recenzije te njihov utjecaj na povjerenje i namjeru rezervacije potencijalnih gostiju, Modeliranje utjecaja razvoja informacijsko komunikacijske tehnologije na turističku potražnju u Hrvatskoj, Primjena metoda poslovnog odlučivanja u optimizaciji poslovanja, Mjerenje financijske pismenosti studenata Sveučilišta u Rijeci, Računovodstvene politike u kotirajućim hotelskim poslovnim sustavima u Republici Hrvatskoj, Stavovi mladih u ekonomiji dijeljenja: istraživanje namjera korištenja aplikacije Airbnb u planiranju putovanja, Pozicioniranje Hrvatske na dalekim tržištima – stavovi studenata u Japanu o prepoznatljivosti Hrvatske kao turističke destinacije ili Utjecaj Instagrama na odabir turističke destinacije.

U radu su ih podržali njihovi mentori: prof. dr. sc. Tea Baldigara, dr. sc. Tomislav Car, doc. dr. sc. Ana Čuić Tanković, izv. prof. dr. sc. Goran Karanović, doc. dr. sc. Maja Mamula, doc. dr. sc. Marina Perišić Prodan, doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta, te izv. prof. dr. sc. Dubravka Vlašić. Osim članova Povjerenstva za vrednovanje studentskih projekata (prof.dr.sc. Edna Mrnjavac, prof.dr.sc. Nadia Pavia, doc.dr.sc. Nataša Slavić), po uspješnoj završnoj prezentaciji pohvalila ih je Prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost prof.dr.sc. Helga Maškarin Ribarić.

Kao i u prethodnom ciklusu, studenti su svoje iskustvo ocijenili pozitivnim i korisnim. Pojavile su se ideje za daljnja istraživanja u sljedećem projektnom ciklusu, a neki su timovi pokazali i socijalnu osviještenost namijenivši novčanu nagradu u humanitarne svrhe.

2019 studentski projekti