Gradonačelnik grada Opatije gosp. Ivo Dujmić primio je 2. prosinca 2019. g. studente druge godine Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu te u Vijećnici Grada održao predavanje o lokalnoj samoupravi i upravljanju gradom. Predavanje je organizirano u sklopu kolegija Urbana ekonomija čiji je nositelj izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić gdje se studenti upoznaju sa ulogom gradova u ostvarivanju gospodarskih odnosno turističkih funkcija.

U sklopu svog izlaganja, gradonačelnik je analizirao sadašnju poziciju grada Opatije, ovlasti i zadaće gradonačelnika, upoznao studente s ustrojem Gradske uprave i osnovama proračuna. Naglasio je dobru suradnju sa Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu što je rezultiralo brojnim projektima kako stručnim tako i europskim poput Zero Waste Blue.

Posebno je zanimanje studenata iskazano vezano uz suradnju s mnogim kineskim gradovima. Na FMTU je organizirano besplatno učenje kineskog jezika koje financira Grad Opatija, a intenzivan je i program međunarodne suradnje kroz razmjenu studenata koji studijsku godinu mogu provesti u toj dalekoistočnoj zemlji. 

Na kraju predavanja gradonačelnik je sa zadovoljstvom odgovarao na pitanja studenata. Posjeta studenata obilježena je zajedničkom fotografijom

2019 grad opatija