Prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci i pomoćnica rektorice prof. dr. sc. Snježane Prijić Samaržije za razvojnu politiku i promociju predvodi tim Sveučilišta u Rijeci na 16. Sajmu obrazovanja EDUFairu 2019. u Beogradu 8. i 9. ožujka.

Na Sajmu sudjeluje 6 sastavnica Sveučilišta u Rijeci (Ekonomski fakultet, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Fakultet zdravstvenih studija, Građevinski fakultet, Pomorski fakultet i Tehnički fakultet) i 11 predstavnica, a to su:

EFRI: Iris Duić, Diana Ježina
FMTU: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, gđa. Denis Turalija
FZSRI: prof. Deana Švaljug, doc. dr. sc. Sandra Bošković
GRADRI: doc. dr. sc. Sanja Šurdonja, doc. dr. sc. Nevena Dragičević
PFRI: Una Kukić
RITEH: doc. dr. sc. Tea Marohnić

 

Na Sajmu su bili prisutni i g. Gordan Bakota, veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Srbiji i dr. sc. Stjepan Glas, opunomoćeni ministar.

Podsjećamo, Sveučilište u Rijeci nedavno je osnovalo Povjerenstvo za internacionalizaciju i programe privlačenja studenata, za čiju je predsjednicu izabrana pomoćnica rektorice za razvojnu politiku i promociju prof. dr. Dora Smolčić Jurdana koja je ujedno i članica Podskupine za promociju visokih učilišta Hrvatske u inozemstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Senat Sveučilišta u Rijeci u okviru dokumenta kojim se definiraju prioriteti Sveučilišta identificirao potrebu snažnijih aktivnosti na privlačenju studenata i unapređenju internacionalizacije u domeni studiranja.

Pad broja stanovnika u Hrvatskoj i tendencija da dio hrvatskih studenata odabire studij u nekoj od inozemnih zemalja uočena je i na nacionalnoj razini te su u državnom proračunu za ovu godinu prvi put Agenciji za mobilnost i programe EU-a odobrena sredstava za nastupe na sajmovima visokog obrazovanja u inozemstvu u visini od 300 tisuća kuna uz koordinaciju s veleposlanstvima i konzulatima Hrvatske.

Osim Sajma u Beogradu, planira se sudjelovanje i na sajmu u Kijevu i na European Association for International Education u rujnu Helsinkiju, sajmu namijenjenom umrežavanju visokih učilišta.

2019 EDUF 2

2019 EDUF