Obavještavaju se studenti da je objavljen Poziv za dostavu prijedloga u svrhu financiranja studentskih znanstveno-istraživačkih projekata na FMTU.

  • Fakultet financira studentske znanstveno-istraživačke projekte s najvišom pojedinačnom potporom po projektu u iznosu od 1.500,00 kuna.
  • Rok za prijavu je 2. prosinca 2019. godine.
  • Trajanje projekta je do 6. travnja 2020. godine.

Za sudjelovanje na studentskom znanstveno-istraživačkom projektu:

  1. dobiva se Pohvalnica,
  2. u Dopunsku ispravu o studiju upisuje se informacija o vođenju/sudjelovanju u studentskom znanstveno-istraživačkom projektu.

Više informacije možete dobiti na Internetskim stranicama i Facebook stranicama Fakulteta ili se javiti doc.dr.sc. Nataši Slavić.