Obavještavaju se studenti da je na stranicama Fakulteta objavljen Poziv za dostavu prijedloga u svrhu financiranja studentskih znanstveno-istraživačkih projekata na FMTU:

  1. Fakultet financira studentske znanstveno-istraživačke projekte s najvišom pojedinačnom potporom po projektu u iznosi 1.500,00 kuna.
  2. Rok za prijavu je 26. studenoga 2018. godine.
  3. Trajanje projekta je do 29. travnja 2019. godine.

Za sudjelovanje na studentskom znanstveno-istraživačkom projektu:

  1. dobiva se Pohvalnica,
  2. u Dopunsku ispravu o studiju upisuje se informacija o vođenju / sudjelovanju u studentskom znanstveno-istraživačkom projektu

 

Više informacije možete dobiti na Internetskim stranicama i Facebook stranicama Fakulteta.