Sveučilištu u Rijeci, uslijed COVID-19 krize osiguralo je povoljnije mogućnosti nabavke opreme.

Više informacija