Na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci, 15. studenoga 2018. održano je svečano potpisivanje ugovora o znanstvenim projektima. Riječ je o devet projekata koji se provode na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, a bave se recentnim temama iz turizma. Ovo je već 4. ciklus ovakvoga financiranja i iznosi 150 tisuća kuna.

Projekti odobreni ove godine i njihovi voditelji su:

  • Od održivoga do overtourisma i natrag: percepcija stanovništva i realni učinci turizma na lokalnoj razini (voditeljica: dr. sc. Daniela Soldić Frleta, docentica),
  • Modeli unapređenja lojalnosti gostiju u turizmu i ugostiteljstvu (voditeljica: dr. sc. Marina Laškarin Ažić, poslijedoktorandica),
  • Integrirano izvještavanje kao izvor informacija za ocjenu prepoznatljivosti i konkurentnosti zdravstveno-turističkog proizvoda destinacije (voditeljica: dr. sc. Milena Peršić, redovita profesorica u trajnom zvanju),
  • Ocjena oglašivačkih poruka nositelja turističke ponude: multidisciplinarna perspektiva primjenom kvantitativno-kvalitativnoga pristupa (voditeljica: dr. sc. Tea Baldigara, redovita profesorica),
  • Pametna mobilnost i turizam: alternativni načini kretanja u turizmu destinacije (voditeljica: dr. sc. Nataša Slavić, docentica),
  • Kružna ekonomija – mogućnost razvoja hrvatskoga gospodarstva (voditeljica: dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić, docentica),
  • Financijski izazovi pametnih gradova u turističkim destinacijama (voditeljica: dr. sc. Sabina Hodžić, docentica),
  • Migracije kao spona između turizma i terorizma (voditeljica: dr. sc. Maja Nikšić-Radić, docentica),
  • Smještajna ponuda u funkciji razvoja luksuznoga turizma (voditeljica: dr. sc. Marta Cerović, poslijedoktorandica).

Ugovori