Gradonačelnik Opatije Fernando Kirigin sa zamjenicom Kristinom Đukić posjetio je dana 07.07.2021. godine Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji. U razgovoru s dekanicom Fakulteta prof.dr.sc. Sandrom Janković i prodekanicom za poslovne odnose izv.prof.dr.sc. Romina Alkier, gradonačelnik je upoznat sa svim aktivnostima koje se trenutno provode na Fakultetu, a posebno onim koje se odnose na uspješnu i kvalitetnu suradnju s Gradom Opatijom. Gradonačelnik je istaknuo zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom, te su obje strane izrazile želju i nadu za nastavkom dobre suradnje i ubuduće.

Kirigin1

Kirigin2