Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu ima za cilj proširenje postojećih aktivnosti vezanih uz internacionalizaciju na strane obrazovne institucije izvan Evropske unije. U želji da se razmotri mogućnosti buduće suradnje s institucijama u Bjelorusiji fakultet je posjetila delegacija koju je predvodio Ponomarev Alexander Leonidovich, veleposlanik Republike Bjelorusije u Budimpešti, Mađarska u pratnji sa Aleksei Smirnov, savjetnikom.

Na zajedničkom sastanku dekanica dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, red. prof.  predstavila je aktivnosti Fakulteta te ciljeve Sveučilišta u Rijeci i Fakulteta usmjerene na internacionalizaciju. Sastanku su prisustvovali dr. sc. Vidoje Vujić, prof. emer. i predsjednik HGK Županijske komore Rijeka i dr. sc. Kristina Črnjar, izv. prof. prodekanica za međunarodnu suradnju.

2019 bjelorusija