Odluku o pokretanju postupka za izbor rektora Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje 2021.- 2025. i imenovanju Povjerenstva za prikupljanje prijava za izbor rektora koju je Senat donio na svojoj 48. sjednici održanoj dana 22. prosinca. 2020. godine.

Sukladno Odluci Natječaj za izbor rektora započinje 4. siječnja 2021. godine i traje do 25. siječnja 2021. godine. Kandidate za rektora predlažu vijeća znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta, tajnim glasovanjem na svojim sjednicama, ili najmanje 5 % nastavnika Sveučilišta u znanstveno/umjetničko-nastavnom zvanju, a Predlagatelji su obvezni zaključno do 16:00 sati dana 25. siječnja 2021. godine dostaviti Povjerenstvu potrebnu dokumentaciju sukladno Odluci.

Odluka

Lista podrške kandidatu za izbor rektora