Na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u tijeku su upisi 10. generacije polaznika cjeloživotnoga obrazovanja „Specijalist odjela hrane i pića“.

Prijava na program „Specijalist odjela hrane i pića“ otvorena je do 20. prosinca 2020. godine, a više informacija o programu možete pronaći na ship.fthm.hr