Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu je osnovao Gospodarski savjet s ciljem snažnijeg povezivanja s gospodarstvom kao jamstva kontinuiranog prepoznavanja i zadovoljavanja potreba tržišta rada. Gospodarski savjet će, kao savjetodavno tijelo, doprinositi unapređivanju i inoviranju znanstvene, stručne i nastavne aktivnosti fakulteta s ciljem sinergijskog djelovanja znanosti i prakse na svim razinama, a posebice u funkciji razvoja gospodarstva s naglaskom na turizam, ugostiteljstvo i održivi razvoj. Značaj Gospodarskog savjeta sadržan je u aktivnom učešću u kreiranju strateških razvojnih dokumenata Fakulteta i doprinosu u definiranju standarda zanimanja i standarda kvalifikacija kao polazišta inoviranja studijskih programa i nastavnih planova (projekt Izvrsnost i učinkovitost u visokom obrazovanju u polju ekonomije).

Članovi savjeta su ugledni i priznati gospodarstvenici, odnosno predstavnici Hrvatske turističke zajednice, menadžmenta vodećih hotelsko-turističkih poduzeća, financijskih institucija te lokalne uprave i samouprave koji će svojim znanjem i iskustvom dati značajan doprinos budućim razvojnim procesima Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u jačanju njegove prepoznatljivosti i izvrsnosti. Sastav Gospodarskog savjeta je:

  • mr. sc. Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice – predsjednik Gospodarskog savjeta,
  • Marina Medarić, dožupanica Primorsko-goranske županije - zamjenica predsjednika Gospodarskog savjeta,
  • Vesna Bartolović Stančić iz Hrvatske banke za obnovu i razvoj,
  • Tonči Boras iz Sunce koncern d.d.,
  • Rikardo Hesky iz Jadranka hoteli d.o.o.,
  • Ela Komlen iz Milenij hoteli d.o.o.,
  • Tomislav Korošec iz Arena Hospitality Group d.d.,
  • Kristijan Pavić iz ACI d.d.,
  • dr. sc. David Poropat iz Valamar Riviera d.d.
  • Tina Turk Lupieri iz Maistra d.d.

2019 gospodarski savjet 2