Na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 29. travnja 2021. g. održan je sastanak Gospodarskog savjeta i Savjeta Centra za karijere i stručnu praksu studenata s ciljem snažnijeg povezivanja s gospodarstvom kao jamstva kontinuiranog prepoznavanja i zadovoljavanja potreba tržišta rada. Gospodarski savjet i Savjet Centra za KISP će, kao savjetodavno tijelo, doprinositi unapređivanju i inoviranju znanstvene, stručne i nastavne aktivnosti fakulteta s ciljem sinergijskog djelovanja znanosti i prakse na svim razinama, a posebice u funkciji razvoja gospodarstva s naglaskom na turizam, ugostiteljstvo i održivi razvoj.

Sastanak je otvorila dekanica prof. dr.sc. Sandra Janković naglasivši važnost aktivnog učešća gospodarstvenika u kreiranju strateških razvojnih politika i programa Fakulteta te istakla kako internacionalizacija i digitalizacija uz održivi razvoj predstavljaju budući strateški pravac Fakulteta. Predsjednik Gospodarskog savjeta i direktor Hrvatske turističke zajednice mr. sc. Kristjan Staničić daje punu podršku rada  Fakultetu poručivši kako su  predstavnici menadžmenta vodećih hotelsko-turističkih poduzeća, upravo bivši studenti Fakulteta koji svojim znanjem i iskustvom daju značajan doprinos budućim razvojnim procesima u turizmu i ugostiteljstvu.

Članovi Savjeta doprinose također u definiranju standarda zanimanja i standarda kvalifikacija kao polazišta inoviranja studijskih programa i nastavnih planova, među kojima je projekt Izvrsnost i učinkovitost u visokom obrazovanju u polju ekonomije, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. financiran od strane Europskog socijalnog fonda.

Poseban naglasak u radu Gospodarskog savjeta i Savjeta Centra za karijere i stručnu praksu biti će na poticanju i razvoju znanja i vještina studenata kroz unapređivanje stručne prakse i aktivnu suradnju studenata i poslodavaca u izradi završnih i diplomskih radova, kao i u rješavanju konkretnih problema u praksi te izradi istraživačkih studija i stručnih projekata.

Gospodarski savjet čine ugledni gospodarstvenici koji svojim znanjem i iskustvom podržavaju rad institucije i aktivno doprinose razvojnim procesima Fakulteta.