U srijedu, 05. lipnja 2019., Grad Opatija i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, kao partneri na projektu Zero Waste Blue, programa Interreg Italija – Hrvatska 2014. – 2020., organizirali su radni sastanak  u Opatiji povodom sportskog događaja „King of Učka“.

Sastanku su prisustvovali predstavnici dionika nadolazećeg sportskog događaja „KING OF UČKA“ koji će se održati 28. rujna 2019. godine u Ičićima: Sportski savez Grada Opatije, Klub za športsku rekreaciju Gorovo, Komunalac d.o.o., Javna ustanova „Park Priroda Učka“, Savez športske rekreacije „Šport za sve“ PGŽ, Mateo Jurčić Videography, Zajednica sportova Primorsko-goranske županije, BK Rijeka, BK Campetto, TOP SPORT EVENTS d.o.o., AD NATURA SPORT d.o.o.   te organizatori sastanka - Grad Opatija i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

 

Izv. prof.dr.sc. Marinela Krstinić Nižić sa Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu održala je prezentaciju o Zero Waste Blue projektu te upoznala prisutne sa osnovnim karakteristikama Zero Waste koncepta. Dionici su upoznati na koji način sportski događaji, koji se odvijaju na lokalitetima kulturne i prirodne baštine, usprkos velikom broju posjetitelja, mogu postati „održivi“ te jedan od motiva dolaska u turističku destinaciju.

Direktor Kluba za športsku rekreaciju Gorovo, g. Dalibor Korenić, kao glavni organizator „Hrvatskog festivala sportske rekreacije u nordijskom hodanju i pješačenju“ održanog u travnju, dao je primjer dobre prakse kako festival smanjuje negativne utjecaje na okoliš.

Glavni organizatori g. Elvir Sulić i g. Vladimir Miholjević predstavili su sportski događaj „King of Učka“ koji će se održati  28. rujna ove godine na relaciji od Ičića do Vojaka - vrha Učke, s naglaskom da se radi o manifestaciji u koju su uključeni profesionalni, amaterski i  rekreativni biciklisti.

Svi sudionici aktivno su sudjelovali u pronalasku dodatnih ideja na koji način sportski događaj KING OF UČKA učiniti još održivijim te kako što bolje primijeniti načela i značajke Zero Waste Blue projekta. Radni sastanak obilježen je zajedničkom fotografijom.

2019 zw blue 10