Odluka o pokretanju izbora predstojnika Doktorske škole i imenovanju povjerenstva za prikupljanje prijava kandidata koju je Senat Sveučilišta u Rijeci donio na svojoj 48. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020. godine.

Odluka