Svjetski dan turizma 27. rujna prigodno će se obilježiti na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Tom će prigodom dr. sc. Irena Peršić Živadinov, direktorica TZ Kvarnera, održati predavanje i interaktivnu radionicu:

 
Perspektive razvoja turizma
KVANTITETA vs. KVALITETA

Predavanje će se održati 15. listopada 2019. godine u 14:00 sati u Dvorani 3

Letak