Nastavno na Preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera -  nadopuna preporuka od 31. kolovoza 2020., koje je HZJZ i MZO uputilo visokim učilištima 27. studenog 2020. te nastavno na Preporuke za izvedbu nastave na Sveučilištu u Rijeci od 1. prosinca 2020. godine, obavještavamo Vas da će se od 1. prosinca 2020. godine, nastava izvoditi na daljinu.

O svim daljnjim aktivnostima vezanim uz nastavu i raspored pravovremeno ćemo Vas obavještavati putem mrežnih stranica i preko studentskih mailova.