S obzirom na razvoj epidemiološke situacije u posljednjih nekoliko dana, kako bi smanjili rizik od zaraze virusom SARS-CoV-2, tijekom održavanja obrana završnih i diplomskih radova te tijekom rada sa strankama, na Fakultetu je obavezno nošenje zaštitne maske za lice.

Obveza nošenja maske za lice i obvezno mjerenje tjelesne temperature prije dolaska i ulaska u zgradu Fakulteta odnosi se na sve osobe koje borave na Fakultetu. Nošenjem maski želimo smanjiti rizik od širenja bolesti COVID 19 tijekom, a sve s ciljem zaštite zdravlja studenata, zaposlenika Fakulteta i njihovih obitelji te izbjegavanja dodatnih komplikacija.

Ovim putem Vas podsjećamo kako su i dalje na snazi Preporuke za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na visokim učilištima (sveučilišta, veleučilišta i visoke škole) s obzirom na epidemiju COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 20. svibnja 2020. godine i Dodatne preporuke visokim učilištima o nastavku izvođenja nastave na daljinu u vrijeme trajanja epidemije COVID-19 Ministarstva znanosti i obrazovanja od 20. svibnja 2020. godine.

Molimo studente i zaposlenike da pri dolasku na Fakultet ponesu zaštitnu masku.