Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj 49. sjednici održanoj 28. siječnja 2021. godine donio je Odluku o Javnom pozivu za izbor predstojnika Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci u novom roku koji počinje teći 29. siječnja 2021. i otvoren je 30 dana od dana objave na mrežnim stranicama Sveučilišta