Nastavak suradnje Fakulteta s NR Kinom održan je susretima s predstavnicima srodnih Fakulteta u gradovima Shanghai i Shenzhen predstavljanjem znanstveno – nastavnih aktivnosti Fakulteta kojima su nazočile dekanica Fakulteta prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana i prof. dr. sc. Ines Milohnić.  

Uprava Fakulteta posjetila je i održala inicijalne sastanke na Tourism and MICE Managment, East China Normal University, Shanghai i Shenzhen Tourism College, Jinan University.  U okviru  organiziranog  posjeta i sastanka s upravom dogovoren je posjet predstavnika Jinan University, Shenzhen Sveučilištu u Rijeci i Fakultetu te potpisivanje sporazuma o suradnji.

 

 

2018 Kina 2

2018 Kina 3