Prof.dr.sc. Sandra Janković nova je dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, izabrana na 40. sjednici Fakultetskog vijeća koja je održana 16. lipnja 2020. godine, a za razdoblje 1.10.2020. - 30.9.2023.

Na konstituirajućoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 1. listopada 2020. godine, prof.dr.sc. Sandra Janković predstavila je i nove prodekane za mandatno razdoblje od 2. listopada 2020. do 30. rujna 2023. godine.

Novi prodekani su:

  • Izv.prof.dr.sc. Ana Marija Vrtodušić Hrgović, prodekanica za nastavu
  • Izv.prof.dr.sc. Marko Perić, prodekan za međunarodnu suradnju
  • Izv.prof.dr.sc. Romina Alkier, prodekanica za poslovne odnose
  • Izv.prof.dr.sc. Marinela Krstinić Nižić, prodekanica za razvoj
  • Doc.dr.sc. Daniela Soldić Frleta, prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost

Čestitamo svima!