Predstavnici Sveučilišta u Rijeci sudjelovali su na 17. Sajmu obrazovanja EDUFair 2020. u Beogradu 06. i 07. ožujka. Na Sajmu su sudjelovale slijedeće sastavnice Sveučilišta u Rijeci: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Ekonomski fakultet, Pomorski fakultet, Tehnički fakultet i Odjel za informatiku.

Na sajmu u Beogradu posjetitelji mogu dobiti sve informacije o obrazovanju na institucijama u Hrvatskoj, Srbiji, Europi, Engleskoj, Americi i Kanadi. Cilj posjete sajmu je snažnije privlačenje stranih studenata te jačanje internacionalizacije u domeni studiranja

2020 EDUF