U ovo predblagdansko vrijeme darivanja, dekanica prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana i prodekanica za međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar u ime Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu uručile su ravnateljici Učeničkoga doma Lovran mr. sc. Nataši Tomić donaciju u visini 6.500,00 kuna.

Donirani su TV prijemnicu koji će biti postavljeni u novo obnovljenje učeničke sobe čime će se poboljšanju kvalitetu smještaja učenike i studenata u domu Lovran.

2019 donacija Dom Lovran