Temeljem odluke Senata Sveučilišta u Rijeci rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija predala je dekanici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu prof. dr. sc. Dori Smolčić Jurdana  Povelju za doprinos razvoju visokoškolskog obrazovanja u povodu obilježavanja 60. godišnjice obrazovanja u turizmu i ugostiteljstvu i 46. obljetnice osnutka Fakulteta.  

Niz uprava, generacije nastavnika i djelatnika uložili su velike napore u razvoju ove jedinstvene visokoobrazovne institucije usmjerene ka obrazovanju kadrova za turizam, ugostiteljstvo i održivi razvoj. Njihovi rezultati vidljivi su danas kada je ova institucija prepoznatljiva u međunarodnom okruženju.  

Uz uvažavanje ograničenja i poštivanje svih epidemioloških mjera i preporuka, rektoricu sa suradnicima primili su dekanica prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana sa članovima užeg kolegija te novoizabrana dekanica prof. dr. sc. Sandra Janković.

 Povelja2

Povelja1