Fakultet  za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija i ove je godine prigodno obilježio Svjetski dan turizma 27. rujna. Tom prilikom dana 15. listopada 2019. predavanje i interaktivnu radionicu sa studentima Fakulteta:  Perspektive razvoja turizma: KVANTITETA vs. KVALITETA.  održala je dr. sc. Irena Peršić Živadinov, direktorica TZ Kvarnera. Aktualna tematika obrađena je na zanimljiv način kojim se nastojalo studente kao buduće zaposlenike u turističko-ugostiteljskoj praksi  potaknuti na razmišljanje i usmjerenje prema kreiranju novih ideja za unapređenje turističkog razvoja. Poseban je naglasak tom prilikom stavljen na ulogu kvalitete u budućem razdoblju. Kroz interaktivnu radionicu studenti su nastojali pronaći odgovore na aktualna pitanja turističke prakse.

Obilježavanjem Svjetskog dana turizma Fakultet njeguje se i jača povezanost znanosti i prakse kao platformu za odgovore na izazove koji slijede.

 

2019 svjetski dan turizma