U ponedjeljak 9.12.2019 naš Fakultet je posjetila studijska grupa sa Truck University iz SAD-a u organizaciji Asocijacije hrvatsko-turističkih poslovnih stručnjaka (ACAP) i Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera, a vezano na temu istraživanja, promicanja i popularizacije zdravstvenog turizma u Republici Hrvatskoj.

Pod vodstvom mentora gospodina McKinleya istraživačka skupina iskazala je svoje interese i pitanja o potencijalima, mogućnostima i preprekama za brži razvoj zdravstvenog turizma u našoj regiji i zemlji. U okviru uspostavljanja buduće suradnje i početka komunikacije o mogućnostima zajedničkih istraživanja prezentirane su aktivnosti našeg Fakulteta u području obrazovnih programa, istraživanja i projekata.

Na sastanku su od strane Fakulteta sudjelovale prof. dr. sc. Milena Peršić, prof.dr.sc. Sandra Janković, prof.dr.sc. Ines Milohnić i izv.prof.dr.sc. Adriana Jelušić nastojeći doprinijeti otvaranju novih mogućnosti i potencijala,  širenju međunarodne suradnje, prepoznatljivosti i povezanosti našeg Fakulteta sa znastvenom i stručnom zajednicom.

2019 truck university