Na Fakultetu se po drugi puta od 15. do 19. srpnja 2019. godine organizira ljetna škola ELESS 2019 – European Law and Economy Summer School. Ljetna škola organizirana je u suradnji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu a uz potporu Zaklade Hanns-Seidel. Riječ je o programu cjeloživotnog obrazovanja nastalom u suradnji dvije sastavnice Sveučilišta u Rijeci te uključuje interdisciplinarni pristup proučavanju Europske unije u području prava i ekonomije.

Škola je posvećena raznovrsnim temama europskih integracija i namijenjena studentima iz područja društvenih i humanističkih znanosti (pravo, ekonomija, politologija, filozofija). U poticajnom okruženju, uz inovativne metode učenja i multidisciplinarni pristup studenti iz različitih europskih država imaju priliku proširiti svoja znanja i kompetencije u pravnim i društveno-ekonomskim aspektima funkcioniranja Europske unije. Teme predavanja i radionica ove godine uključuju područja prava unutarnjeg tržišta i tržišnog natjecanja EU, prava društava EU, EU projekte i programe financiranja, sportsko pravo, porezno pravo te praktične radionice pretrage EU baza podataka te višejezičnosti i pravnog tumačenja. Uz studente iz Republike Hrvatske, u ljetnoj školi će sudjelovati 23 studenta iz Hrvatske (Zagreb, Osijek, Rijeka) i Italije (Trento i Camerino).

Predavanja i radionice održavaju nastavnici s Pravnog fakulteta u Rijeci, Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. U sklopu ljetne škole predavanja su održale prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana na temu „Sustainable Development as a Challenge for European Union Policy“ i izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar na temu „Changes and Challenges in the Global Labour Market“.

ELESS2019 photo