Dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, prof.dr.sc. Sandra Janković, na 7. sjednici Fakultetskog vijeća, 11. veljače 2021. dodijelila je priznanja djelatnicima s istaknutim znanstvenim doprinosom u 2020. godini.

U kategoriji djelatnika u znanstveno-nastavnom zvanju priznanje je dodijeljeno prof. dr. sc. Greti Krešić, izv.prof.dr.sc. Marku Periću i prof.dr.sc. Suzani Marković.

Priznanja za znanstvenu izvrsnost u kategoriji djelatnika u nastavnom i suradničkom zvanju dodijeljena su poslijedoktorandima dr. sc. Vanji Viteziću, dr. sc. Jeleni Mušanović i dr. sc. Nikolini Liović.

Prilikom vrednovanja znanstvene izvrsnosti uzet je niz kriterija koji su uključivali broj i kvalitetu znanstvenih radova objavljenih u časopisima indeksiranima u Web of Science i Scopus bazama kao i ostvarenu citiranost znanstvenika u 2020.g.

Iskrene čestitke svim laureatima koji svojim radom pridonose prepoznatljivosti Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u području znanstvene izvrsnosti!

Nagarada izvrsnost