S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju vezanu uz COVID-19, rektorica Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija daje slijedeću uputu:

Uputa