Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu član je CEEPUSOVE-ove mreže Amadesu, koju koordinira WU Wiena (Austrija) i „Education without frontiers", koju koordinira University of Applied Sciences Burgenland (Austrija).

U skupu navedenih mreža otvorene su prijave na FMTU za sljedeće stipendije studenata za akademsku godinu 2018./2019. (LJETNI SEMESTAR) . Pod studijskim boravkom smatra se odlazna mobilnost koja podrazumijeva da student upiše, sluša i polaže kolegije na stranoj instituciji.

Detaljnije