Danas je na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu otvoren 8. interkatedarski skup katedri za menadžment Jugoistočne Europe. Skup je okupio više od 80 sveučilišnih profesora i suradnika koji na fakultetima i visokoškolskim ustanovama kreiraju i izvode kolegije iz područja organizacije i menadžmenta.

Cilj skupa je međusobno umrežavanje, razmjena iskustava i ideja iz područja organizacije i menadžmenta. Otvaranju skupa prisustvovala je rektorica Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, zamjenica gradonačelnika Grada Opatije, gđa Vera Aničić, direktorica HGK Županijske komore Rijeka, gđa Vita Dujmović, pročelnica Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, gđa Melita Raukar.

 

2018 interkatedra 1

2018 interkatedra 2

2018 interkatedra 3