• Na natječaj za izbor nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane trgovina i turizam, na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, objavljenom dana 27.  studenog 2019. godine u „Novom listu“ , „Narodnim novinama“, broj 115/19., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog  istraživačkog prostora   „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakultete, izabrana je Dora Smolčić Jurdana.
  • Na natječaj za izbor nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment, na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, objavljenom dana 27.  studenog 2019. godine u „Novom listu“ , „Narodnim novinama“, broj 115/19., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog  istraživačkog prostora   „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakultete, izabrana je Helga Maškarin Ribarić.
  • Na natječaj za izbor nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto  izvanrednog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane ekonomika poduzetništva, na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, objavljenom dana 27.  studenog 2019. godine u „Novom listu“ , „Narodnim novinama“, broj 115/19., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog  istraživačkog prostora   „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakultete, izabrana je Elena Rudan.