Na natječaj za izbor nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane ekonomika poduzetništva, na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, objavljenom dana 22. ožujka 2019. godine u „Novom listu“ , „Narodnim novinama“, broj 28/19., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog  istraživačkog prostora   „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakultete, izabran je Christian Stipanović.