• Na natječaj za izbor suradnika u suradničko  zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom, do povratka djelatnice na rad , objavljenom dana 18. prosinca 2019. godine u „Novom listu“ , „Narodnim novinama“, broj 124/19., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog  istraživačkog prostora   „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakulteta, izabrana je Renee  Škulić.
  • Na natječaj za izbor suradnika u suradničko  zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja nutricionizam, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom, do povratka djelatnice na rad , objavljenom dana 18. prosinca 2019. godine u „Novom listu“ , „Narodnim novinama“, broj 124/19., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog  istraživačkog prostora   „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakulteta, izabrana je Anamarija Buneta.