• Na natječaj za izbor suradnika u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane marketing, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom, do povratka djelatnice na rad, objavljenom dana 17. siječnja 2020. godine u „Novom listu“ , „Narodnim novinama“, broj 7/20., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog  istraživačkog prostora   „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakultete, izabrana je Jelena Kapeš.
  • Na natječaj za izbor suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane opća ekonomija, bez zasnivanja radnog odnosa, objavljenom dana 17. siječnja 2020. godine u „Novom listu“ , „Narodnim novinama“, broj 7/20., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora   „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakultete, izabran je Davor Jagodić.