Na natječaju za izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora  za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu marketing  u radni odnos na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, objavljenom dana 15. veljače 2019. godine u „Novom listu“, „ Narodnim novinama“ broj 16/19, na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora „ Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakulteta, izabrana je Lidija Bagarić