Sveučilište u Rijeci objavljuje Natječaj za izbor studenata kojima će se dodijeliti financijska potpora radi obavljanja stručne prakse ili  za studijski boravak na inozemnim ustanovama u akademskoj godini 2019./2020. ukoliko Agencija za mobilnost i programe EU dodijeli Sveučilištu u Rijeci financijsku potporu za realizaciju Erasmus programa u 2019./2020.

U sklopu informativnih aktivnosti povodom Erasmus natječaja za mobilnosti studenata u akademskoj godini 2019/2020., Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu organizira Info dan o Erasmus + program mobilnosti. Info dan namijenjen je studentima koji su zainteresirani za prijavu na mobilnost u zimskom ili ljetnome semestru 2019/2020.

 

Info dan će se održati:

OPATIJA, Petak, 8.03.2019 u 13.30 - dv. 3

ZABOK, Četvrtak, 07.03.2019 u 16.00  - dv. 1 (lijevo)

Molimo sve zainteresirane studente da prouče dokumentaciju te pripreme konkretna pitanja za Erasmus koordinatora:  

  • Mrežne stranice UNIRI (tekst NATJEČAJA)

https://www.uniri.hr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=66&Itemid=156&lang=hr

  • Mrežnim stranicama FMTU -  Međunarodne suradnje (detaljne informacije o programu i partnerima Erasmus mobilnosti – Studenti, Posebno obratiti pažnju na „Upute i obraze“)

https://www.fthm.uniri.hr/medunarodna-suradnja/odlazna-mobilnost/studenti-erasmus

U sklopu info dana prezentaciju će održati predstavnici Ureda za međunarodnu mobilnost/Erasmus Sveučilišta u Rijeci i Erasmus koordinator na FMTU izv. prof. Goran Karanović.