Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu član je CEEPUSOVE-ove mreže Amadesu, koju koordinira WU Wiena (Austrija) i „Education without frontiers“, koju koordinira University of Applied Sciences Burgenland (Austrija). U skupu navedenih mreža otvorene su prijave na FMTU za sljedeće stipendije studenata za akademsku godinu 2020./2021. za LJETNI SEMESTAR. Pod studijskim boravkom smatra se odlazna mobilnost koja podrazumijeva da student upiše, sluša i polaže kolegije na stranoj instituciji.

MREŽA: EDUCATION WITHOUT FRONTIERS (CIII-AT-0050-15-1920)

  • University of Applied Sciences Burgenland, Austrija (2 student – semestar; 3 mj)

MREŽA: AMADEUS (CIII-AT-0068-15-1920)

  • WU - Vienna University of Economics ans Business, Austrija (1 student – semestar; 4 mj)
  • University of Economics in Bratislava, Slovačke (1 student – semestar; 4 mj)

PRIJAVE SE PRIMAJU isključivo od ponedjeljka, 7.09.2020 do ponedjeljka, 14.09.2020 (do 10.00 sati)

 

TEKST NATJEČAJA (CEEPUS) - 2020/2021 - ljetni semestar

Application form

Izjava